Eco Recycling
eng ger srb

FABRIKA

Fabrika za reciklažu smeštena je u naselju Sirig, nedaleko od Novog Sada, i prostire se na 54.500m², sa specijalnim otvorenim boksevima za skladištenje i manipulaciju otpadnim gumama na 3600m²,  kao i proizvodnim objektima na površini od 3200m² opremljenim najsavremenijim linijama za reciklažu.   

Gumeni granulat se dobija mehaničkim procesom rezanja pneumatika u više faza. Čelična žica i platno koji ulaze u sastav pneumatika, takođe, tokom procesa bivaju usitnjeni i odvojeni kako međusobno tako i od primarnog produkta (gumenog granulata). Razdvajanje komponenti se vrši dejstvom magneta i dejstvom vazdušne struje. Tokom rada se ne koriste nikakva hemijska sredstva niti proizvode emisije štetnih gasova. Jedini energent koji se koristi za proces proizvodnje jeste električna energija.

Upravljanje i kontrola proizvodnje vrši se preko centralne upravljačke konzole.

Super Chopper SC2109T za preradu damper guma, kapaciteta 12 tona otpada  po satu, povećava produktivnost u proizvodnji za cca 30%, instaliran prvi put u ovom delu Evrope

eco recycling -fabrika